KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Do vôd kapitálového trhu vplával Zelený delfín so zámerom informovať a vzdelávať

AOCP spúšťa nový informačno-vzdelávací portál pre sprostredkovateľov, investorov aj emitentov.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) s podporou ďalších partnerov prináša nový informačno-vzdelávací portál venovaný problematike kapitálového trhu.

Aj keď hlavnými cieľovými skupinami portálu sú finanční sprostredkovatelia v sektore kapitálového trhu, investori a emitenti cenných papierov, portál je otvorený nielen širokej odbornej, ale i laickej verejnosti hľadajúcej informácie z oblasti investovania a kapitálového trhu. 

Cieľom portálu je poskytovať aktuálne, odborné a nestranné informácie týkajúce sa problematiky investovania a takýmto spôsobom podporiť informovanosť, ako jeden z hlavných pilierov ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu. Druhým pilierom ochrany je zvyšovanie investičnej gramotnosti osôb zúčastnených na procese investovania, preto súčasťou Zeleného delfína je aj podpora vzdelávania.

Poslaním Zeleného delfína je prispievať k vyššej ochrane spotrebiteľov a tým aj k stabilite finančného trhu ako takého.

Sekundárnym efektom tohto cieľa je podpora rozvoja domáceho kapitálového trhu, čo nesporne prispieva k podpore domácej ekonomiky. No a v neposlednom rade sa lepšie fungujúci kapitálový trh premietne aj do efektívnejšej alokácie voľných finančných zdrojov v ekonomike, z čoho by mohla a mala profitovať celá spoločnosť.

Dolfi – Váš sprievodca v mori kapitálového trhu

Tak, ako je delfín symbolom priateľstva a pomoci na mori, nech je Zelený delfín, ktorého sme familiárne nazvali Dolfi, Vaším priateľom a pomocníkom v mori možností, ale aj nástrah kapitálového trhu.