KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Dištančná forma odbornej skúšky valcuje prezenčnú

Dištančná forma skúšky, ktorá doplnila prezenčnú, predstavuje v súčasnosti väčšinu všetkých skúšok.

Dištančná forma odbornej skúšky, ktorá doplnila prezenčnú v roku 2020 „vďaka“ COVID-19, predstavuje v súčasnosti viac ako 97 % všetkých realizovaných skúšok zo strany AOCP. V roku 2021 bol tento pomer 95 % v prospech dištančnej formy.

Je nesporné, že dištančná forma je z pohľadu finančných agentov absolvujúcich takúto skúšku podstatne efektívnejšia, nakoľko im šetrí nielen drahocenný čas ale aj priame finančné náklady. Účastníci skúšky totiž nie sú nútený cestovať do miesta konania skúšky, čo v mnohých prípadoch predstavovalo desiatky ba až stovky nacestovaných kilometrov. Dištančná skúška naopak „pricestuje“ k finančnému agentovi priamo do jeho kancelárie alebo obývačky podľa toho kde sa práve finančný agent nachádza v čase konania skúšky a to v závislosti od jeho vlastného výberu. Jedinou podmienkou je mať k dispozícii príslušné technické zariadenie zvyčajne počítač, mobil a samozrejme prístup k internetu. 

Dištančnú skúšku dnes viete absolvovať aj z pohodlia domova.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP), ktorá ako prvá z organizácii poverených zabezpečovaním odborných skúšok zaviedla možnosť dištančnej formy skúšky v júni roku 2020, zrealizovala doposiaľ viac ako 8.100 takýchto dištančných skúšok, ktorých sa zúčastnilo spolu takmer 4.300 finančných sprostredkovateľov.

AOCP má viac ako 25 ročné skúsenosti s organizovaním a zabezpečovaním odborných skúšok pre osoby profesionálne pôsobiace v oblasti finančného trhu. Pred spustením odborných skúšok týkajúcich sa podriadených finančných agentov, zabezpečovala AOCP v minulosti odborné skúšky sprostredkovateľov investičných služieb a v deväťdesiatych rokoch minulého storočia to boli tzv. maklérske skúšky pre odborných pracovníkov v oblasti kapitálového trhu.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi