KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

AOCP získala poverenie NBS na organizovanie odborných skúšok pre vyšší stupeň

AOCP spustí registrácie na odborné skúšky pre vyšší stupeň.

Rozhodnutím guvernéra NBS č. 34/2023 (link na rozhodnutie) zo dňa 12.mája 2023, získala Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) s účinnosťou od 22.5.2023 poverenie na zabezpečovanie odborných skúšok pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti realizované prezenčnou aj dištančnou formou.

Na základe uvedeného poverenia pristúpi AOCP k spusteniu registrácie na odborné skúšky pre vyšší stupeň dňa 31.mája 2023, pričom samotné skúšky v rámci vyššieho stupňa budú pre záujemcov realizované od 1. júna 2023.

Záujemci o odbornú skúšku v rámci vyššieho stupňa odbornej spôsobilosti budú mať k dispozícii dostatok voľných termínov, nakoľko všetky termíny vyhlasované zo strany AOCP budú otvorené tak pre stredný ako aj vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Záujemca o skúšku si priamo v registračnom formulári zvolí nielen sektor, ale aj stupeň odbornej skúšky.  Termíny odborných skúšok sú k dispozícii na tomto odkaze.

Zdroj AOCP