AOCP štatistika

Ako funguje scoring podnikových dlhopisov

Scorecard slúži na základné posúdenie kreditného rizika emitenta a podnikových dlhopisov resp. rizikovosti konkrétnej emisie dlhopisov z pohľadu kreditného rizika.

Scorecard je vhodné použiť v prípade neexistencie ratingu od renomovaných spoločností ako doplnkovú informáciu pri zvažovaní všetkých faktorov relevatných pri investovaní. Ak sa investor nepovažuje za skúseného a spoločnosť veľmi dobre nepozná, mal by do dlhopisu investovať len po zvážení všetkých súvisiacich rizík.

Prospekt schválený NBS / ekviv. regulátoromÁnoNie
0 bodovKO

Doba fungovania spoločnosti> 10 rokov4 – 10 rokov3 a menej rokov
1 bod0,5 bodu0 bodov
Vlastník spoločnostiŠtátVeľká známa inštitúciaOstatní
3 body1 bod0 bodov
Zaistenie emisie napr. nehnuteľnosťami, strojmi a pod.Nehnuteľnosti, stroje, reálny majetokGarancia iného subjektu (posúdiť individuálne podľa subjektu medzi 0 a 1 alebo pri SPV posúdiť bonitu garantujúceho subjektu)Žiadne zaistenie
2,5 body0,5 bodu0 bodov

Distribútor a aranžér emisieBanky pod dohľadom NBSO.c.p pod dohľadom NBSOstatní bez dohľadu NBS
0,5 bodu0,5 bodu0 bodov
Veľkosť spoločnosti podľa tržieb> 100 mil. €25-100 mil. €< 25 mil. €
1 bod0,5 bodu0 bodov
EBITDA/Tržby (EBITDA marža)> 20%5 – 20%< 5%
2 body1 bod0 bodov

Dlh / Ebitda< 22 – 3,5> 3,5> 6 a > 9 *
3 body1 bod0 bodov-2 body

* Poznámka: > 6 pri nefinančných a > 9 pri finančných spoločnostiach alebo ak je EBITDA negatívna


EBIT / úroky> 52 – 5< 2
1 bod0,5 bodu0 bodov

Altmanovo Z skóre> 3medzi 1,8 a 3< 1,8
2 bod0,5 bodu-1 bod
Seniorný / juniorný dlhSeniorný dlhSeniorný dlh avšak podriadený „de facto“ napríklad zabezpečenému bankovému financovanieJuniorný dlh
1 bod0 bodov-1 bodu

Prítomnosť kovenantovÁnoNie
0,5 alebo 1 bod *0 bodov
Verejne obchodovateľná emisia **ÁnoNie
2 bod0 bodov

* Poznamka: V závislosti od pridanej hodnoty kovenantov.

*Poznámka: V prípade že sa jedná o verejne obchodovateľnú emisiu ktorej nominálna hodnota jedného dlhopisu je min. 100 000 Eur a emitent nezverejňuje ročnú a polročnú správu na základe výnimky, bodové hodnotenie sa znižuje z 2 bodov na 1 bod.


Vyhodnotenie Scorecardu

Spolu bodovVyhodnotenie a popis jednotlivých pásiem rizikovosti dlhopisov
-4 až +3,5 boduVeľmi špekulatívna investícia s vysokým rizikom. Z dostupných dát vychádza vysoká pravdepodobnosť neschopnosti dlžníka splatiť svoje záväzky. Alebo nie sú splnené základné predpoklady na posúdenie investície.
4 – 7,5 bodovŠpekulatívna investícia spojená s vyšším rizikom. Spoločnosť v budúcnosti môže čeliť nepriaznivým vplyvom a neschopnosti splniť svoje záväzky. V prípade investície by mal investor spoločnosť veľmi dobre poznať. Takú investíciu by mal zvažovať len veľmi skúsený a dynamický investor.
8 – 10,5 bodovStredne riziková investícia. Dostupné údaje o spoločností indikujú mix pozitívnych a negatívnych faktorov. Schopnosť spoločnosť splniť svoje záväzky, splácať výnosy a následne nominálnu hodnotu dlhopisu môže byť závislá od kombinácie externých a interných faktorov.
11 – 14,5 bodovStále relatívne konzervatívna  investícia s náchylnosťou na nepriaznivé podmienky.  Existuje stále pomerne vysoká  pravdepodobnosť výplat výnosov a splatenie nominálnej hodnoty dlhopisu.
15 – 20 bodovPomerne konzervatívna investícia s nízkym rizikom. Existuje vysoká pravdepodobnosť výplat výnosov a splatenie nominálnej hodnoty dlhopisu.

Prečítajte si tiež článok: Korporátne dlhopisy na Slovensku, kreditné riziko a Scoring