AOCP štatistika

Registrácia

Dokumentovanie vlastníctva cenných papierov v záznamoch emitenta, v registri alebo v CSD.